PARPA
Test - Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne Jak piją Polacy
 Logo PARPA


Narzędzia kampanii

  • spoty telewizyjne i radiowe:
Spot TV 15"

 
Spot TV 30"

Spot radiowy Kobieta

 
Spot radiowy Mężczyzna

 

  • plakaty, billboardy i citylighty
  • materiały edukacyjne (broszury, ulotki, książki, przewodniki, scenariusz zajęć profilaktycznych w szkołach oraz scenariusz wywiadówki dla rodziców)
  • strona internetowa dla dorosłych http://www.wyhamujwpore.pl/
  • strona internetowa dla młodzieży http://www.niebotak.pl/
  • lokalne debaty, szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, zajęcia edukacyjne w szkołach nauki jazdy itp.
  • Każda gmina uczestnicząca w kampanii otrzymała przewodnik do realizacji kampanii w samorządzie gminnym.
Kreację na potrzeby kampanii przygotowała Agencja Reklamowa Silberball Warszawa (http://www.silberball.pl)