• Ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z piciem alkoholu
  • Ograniczenie liczy osób pijących ryzykownie i szkodliwie


Cele szczegółowe

  • Zachęcenie dorosłych konsumentów alkoholu do oceny własnego wzoru picia oraz przekazanie wiedzy dotyczącej przeliczania alkoholu na tzw. porcje standardowe
  • Zmotywowanie społeczności lokalnych do podejmowania działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu oraz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie
  • Szerokie upowszechnienie w podstawowej opiece zdrowotnej, procedury wczesnego rozpoznania problemów alkoholowych i krótkich interwencji

Grupa docelowa
Dorośli konsumenci napojów alkoholowych - nawet Ci, którym wydaje się, że piją niewiele i rozsądnie

Grupa pośrednia
Osoby niepełnoletnie - dla osoby niepełnoletniej najbardziej bezpieczne jest zachowanie abstynencji

Czas trwania
Kampania rozpoczęła się 7 kwietnia 2009 r. uroczystą inauguracją w Sejmie RP. Działania zaplanowane są do końca roku 2009.